Hetzner - CCX12 - AMD

Starter fra
€28.41EUR
Månedlig

2 vCPU
8 GB RAM
80GB Disk space
20TB Traffic

Hetzner - CCX22 - AMD

Starter fra
€49.92EUR
Månedlig

4 vCPU
16GB RAM
160GB Disk space
20TB Traffic

Hetzner - CCX32 - AMD

Starter fra
€99.97EUR
Månedlig

8 vCPU
32GB RAM
240GB Disk space
20TB Traffic

Hetzner - CCX42 - AMD

Starter fra
€200.07EUR
Månedlig

16 vCPU
64GB RAM
360GB Disk space
20TB Traffic

Hetzner - CCX52 - AMD

Starter fra
€385.97EUR
Månedlig

32 vCPU
128GB RAM
600GB Disk space
20TB Traffic

Hetzner - CCX62 - AMD

Starter fra
€571.87EUR
Månedlig

48 vCPU
192GB RAM
960GB Disk space
20TB Traffic